Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Ohlášky

 
 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ BOHDÍKOV, RAŠKOV
A RUDA NAD MORAVOU

den

liturgická oslava

mše svatá

úmysl

22.4 Ne

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Bohdíkov 7.30

za † Jarmilu Matysovou

Ruda 9.00

na poděkování za 60 let života a prosba o požehnání do dalších let a za živou rodinu

Raškov 10.30

za farníky

23.4 Po

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

Ruda 15.00

pohřeb – † Ludmila Šimková

24.4 Út

 

 

 

25.4 St

Svátek sv. Marka, evangelisty

Hrabenov 18.00

 

26.4 Čt

 

Komňátka 16.00

 

27.4 Pá

 

Ruda 18.00

za † Marii Fialovou, manžela, děti a duše v očistci

28.4 So

 

Olšany 17.30

za † manžela Jaroslava, dvoje rodiče a živou rodinu

Bušín 18.45

za † Květoslavu Baslerovou, syna Ondru a Ivetu

29.4 Ne

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Bohdíkov 7.30

za † Jaroslava Víta a oboje rodiče

Ruda 9.00

za živou a † rodinu Tanertovu

Raškov 10.30

za živou a † rodinu Nedbalovu, Gaborovu a duše v očistci

 

Ruda nad Moravou:

V pondělí ráno mše svatá nebude.

Zkouška sboru bude v úterý 24.4 v 19 hod. v kostele. Prosíme o hojnou účast – bude koncert a liturgické slavnosti v kostele.

Prosím o pomoc s úklidem na faře. Brigáda bude ve středu od rána, v sobotu začne v 9 hod.

Setkání s katechismem bude ve čtvrtek 26.4 v 18 hod. na faře.

Adorace bude ve čtvrtek 26.4 ve 20 hod. v kostele.

Zpěv chval bude v pátek 27.4 v 17 hod. v kostele.

Setkání společenství mládeže bude v pátek 27.4 v 19 hod. na faře.

Příští neděli 29.4 bude při mši svaté křest dítěte Jakuba Křížka. Tato mše bude i za skauty – tento týden slavíme svátek jejich patrona – sv. Jiřího.

Rodina Klimešova z Klášterce všechny, kdo mají zájem, srdečně zve 22.dubna v 15 hodin na faru v Rudě, na přátelskou besedu s nimi a jejich synem Martínkem, který díky štědrým dárcům mohl podstoupit léčbu. Budou podány informace o cestě, pobytu a léčebné terapii.

 

 

Mládež děkanátu zve mladé od 5. třídy ZŠ do 1. ročníku SŠ na Camino, které se uskuteční od 27. do 29. dubna na farním středisku v Šumperku. Bližší informace na www.farnostsumperk.cz nebo Facebooku (ve skupině Mládež děkanátu Šumperk). Prosíme, přihlašujte se do středy 25. dubna.

 

Možnost přijmout svátost smíření je:
ve středu a v pátek půl hodiny přede mší svatou v Rudě,
v sobotu přede mší svatou v Olšanech a Bušíně,
v neděli přede mší svatou v Bohdíkově, po mši svaté v Raškově.

Jinak je možnost domluvit se telefonicky v jinému termínu.

 

Farnost Ruda nad Moravou

duchovní správce: P. Michal Krajewski tel. 733 755 848

e-mail: farudanm@ado.cz

*

 

ROZVRH HODIN NÁBOŽENSTVÍ

pro školní rok 2017/2018

ZŠ Ruda nad Moravou:

úterý

1. a 2. třída 12:10 – 12:55

3. třída 13:00 – 13:45 pátek

4. a 5. třída 13:00 – 13:45

čtvrtek

6. a 7. třída 14:00 - 14:45

pátek

8. a 9. třída 14:00 - 14:45

ZŠ Hrabenov

středa 13:00 – 13:45

ZŠ Bušín a Olšany:

čtvrtek 13:00 – 13:45

 

Výuka začne v týdnu od 11. září.

 

Pro děti, které z různých důvodů nemohou navštěvovat výuku

ve škole, bude náboženství vždy 2. sobotu v měsíci na faře.

První setkání bude mimořádně až v sobotu 16. září od 9 hodin.

 

 

 

 

 

 

TOPlist
BlueBoard.cz