Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Společenství

                     

 

Společenství adorátorů

  v Rudě nad MorToto je moje tělo Eucharistia.
Toto je kalich mé krve Eucharistia.
A to tělo jsi ty, to tělo jsem já.
A to tělo jsme my Eucharistia..

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             

   Dne 16. května 2015 založil olomoucký arcibiskup Jan Graubner společenství adorátorů

                                              olomoucké  arcidiecéze  nazvané                                                     

                                                        „Eucharistická hodina“                                                            

 

          Přihlásit se do něj může každý diecezán – laik i duchovní, dospě­lý i dítě –              

                                                                                    nejlépe prostřednictvím  své farnosti.                                                                       farudanm@ado.cz        

http://www.farnost-ruda.wbs.cz/Kontakty.html

 

     ***        

   

Přicházíme si pokleknou před svatostánek ( jednotlivě , či společně ), abychom tak vzdali

úctu našemu milosrdnému Pánu Ježíši Kristu přítomnému v nejsvětější svátosti oltářní a mohli

tak prohlubovat náš osobní vztah s ním, jak nás vyzývá náš arcibiskup Jan.

cit.,, Žádné konkrétní modlitby nejsou závazné. Členská knížka nabízí několik adoračních pobožností a jednotlivých modliteb, z nichž si může každý vybrat. Stejně tak může číst úryvky z Písma, zvláště z evangelií, a rozjímat o nich, nebo se modlit vlastními slovy, či jen mlčky prožívat Boží blízkost, hledět na Ježíše skrytého ve svátosti oltářní a vědět, že on se dívá na nás.,,

                                                      http://www.ado.cz/clanek/eucharisticka-hodina-prihlasovani-do-spolecenstvi-adoratoru-jeho-zasady

 

                        --------------------------------------------

                                       Společenství chval

 

                         Setkáváme se ke společným  chvalám  a oslavě našeho milujícího

                                                               Pána Ježíše Krista

                                   každý pátek v 17 hod. ( mimo první pátky v měsíci )

                                                                       v kostele  

                                                           před modlitbou růžence .

                    Těšíme se na každého z vás, kdo by se toužil přidat k nám, ať už zpěvem,                                                       doprovodem na hudební nástroj, či osobní modlitbou.  

                                                                Jste  všichni vítáni .

 

                                 ,, Pojďme, jāsejme Hospodinu, oslavujme Skálu své spásy,

                           předstupme před něho s chvalozpěvy a písněmi mu zajāsejme!

                            Neboť veliký Bůh je Hospodin  a veliký Král nade všemi bohy.

                                   V jeho ruce jsou hlubiny země a jemu patří výšiny hor.

                          Jeho je moře, vždyť On je učinil , i souš, kterou zhnětly jeho ruce.

               Pojďme, padněme, klaňme se, poklekněme před svým tvůrcem Hospodinem!

                          Neboť On je nāš Bůh a my jsme lid, který pase, stádce vedené

                                                                     Jeho rukou.

                                                                        Žalm 95

                                                               texty chval zde

                                                                          ---------------------------------------------------- 

             

                               Modlitby matek

 

 

 

image

 

V Rudě se k modlitbám za děti schází dvě skupinky maminek:

jedna vždy sudý týden  ve čtvrtek dopoledne,

druhá skupinka v úterý po mši sv. na faře 

                         

    --------------------------------------------

                       

                                  Kaplička Hostice

          

                                                                    Modlitba růžence

                                                                                    ------------------------------------------------------------------

                               kaple sv.Josefa                                                               v Hrabenově                                                        

 

 

     

                                 

   

                                                                                      ------------------------------------------------------------------

                         

                            Společenství mladých.

*

 

                     Setkání v pátek podle domluvy.

                             Časopis pro mladé.

 

                               ----------------------------------------------------

 

                                                     

                                                               

                 

                              Společenství seniorů.

           * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

    

 

 

 

 

 

 

Zájezd Neratov a Klášterec nad Orlicí 16.září 2015

*

 

Setkání seniorů na faře v Rudě nad Mor. 3. března 2015

Setkání seniorů na faře v Rudě nad Mor. 4. února 2015

*

Setkání seniorů na faře v Rudě nad Mor. 13.ledna 2015

                                                     *

 

 

 

Setkání 5.prosince 2013 na faře v Rudě nad Mor.

                                                     *

                                                    *

                                               Setkání 5. září 2012 v Branné

                                                                        *

                                    Setkání 6. června 2012 u kříže nad Radomilovem.

 

 

   

 

 
 
                                                                        Farní knihovna.
 
Knihovna se nachází na faře v Rudě nad Mor.a bývá otevřena jednou za čtrnáct dní po nedělní mši svaté.
 
 
 Elektronické knihy v PDF:              

Otec Pio - kapucín.


P.ing Aleš Opatrný - Život rozvedených v církvi.

Peter Tuhársky - Vitamín C a Megaskorbická liečba.

P.Elias Vella - Démony vyhánějte.

Maria Valtorta - Život Panny Marie.

Reinhard Tanghe - Pripravte si srdcia.

Martin Herzán - Totalitní světovláda.

Anton Selecký - Dálnice do pekla.

Anton Selecký - Čakám vás v Nebi - kniha svědectví 2.

Svědectví paní Glorie Polo.

 

 
                                  
                                                       
TOPlist
BlueBoard.cz