Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Spol. chval

 

Společenství chval

 

  Setkáváme se ke společným  chválám a oslavě Pána Ježíše

 každý pátek v 17 hod. ( mimo první pátky v měsíci)

  v  našem kostele sv.Vavřince

 před modlitbou růžence .

 

      Těšíme se na každého z vás, kdo by se toužil přidat k nám, ať už zpěvem,

doprovodem na hudební nástroj, či osobní modlitbou.  

Jste  všichni srdečně zváni.

 

 ,,Pojďme,zajāsejme Hospodinu, oslavujme Skálu své spásy,

předstupme před něho s chvalozpěvy a písněmi mu zajāsejme!

Neboť veliký Bůh je Hospodin  a veliký Král nade všemi bohy.

V jeho ruce jsou hlubiny země a jemu patří výšiny hor.

Jeho je moře, vždyť On je učinil , i souš, kterou zhnětly jeho ruce.

Pojďme, padněme, klaňme se, poklekněme před svým tvůrcem Hospodinem!

Neboť On je nāš Bůh a my jsme lid, který pase, stádce vedenéJeho rukou. " 

        Žalm 95

texty chval na níže uvedeném odkazu

https://onedrive.live.com/redir?resid=76dd2aa3278ad254!9964&authkey=!ALw_45MICjb9jqs&ithint=folder%2cjpg

TOPlist
BlueBoard.cz