Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Spol.živého růžence

 

 
 
 
V naší farnosti jsou dvě skupiny živého růžence:
 
v Olšanech tvoří společenství živého růžence 20členů.
(Kartičky s desátky si předáváme vždy na konci měsíce.)
 
V Hrabenově a Hosticích je skupina 20 členů.
 
Za členy živého růžence a jejich rodiny dáváme pravidelně sloužit mši svatou.
 
Živý růženec není uzavřeným společenstvím.
*
 
Modlitba růžence
 
Růženec je starobylá modlitba křesťanů, jejímž původcem je svatý  Dominik, který jej začátkem
 
12. století obdržel od Panny Marie. Při modlitbě růžence přemýšlíme nad tím, co dobrého pro nás
 
Bůh vykonal. Pět  tajemství radostného růžence nám připomíná události Ježíšova dětství, růženec
 
světla  rozjímá o životě Pána Ježíše, bolestný o Ježíšově utrpení a slavný o slávě Vzkříšení.
 
Dohromady dvacet desátků.
 
 
 
Růženec je modlitba velmi užitečná, rozhodně nejde jen o bezduché odříkávání zbožných slovíček.
 
Zahrnuje mnoho rozměrů:
 
 
1) Modlitba ústní – s důvěrou v srdci prosíme Boha na přímluvu Panny Marie, používáme slova,
 
která se modlily už celé generace v církvi, která pocházejí z Písma svatého nebo z tradice církve.
 
 
2)  Modlitba rozjímavá – motivy jednotlivých tajemství nám nabízejí možnost přemítat  o
 
důležitých událostech ze života Pána Ježíše a Panny Marie. Ve chvíli recitace desátku můžeme hledat
 
inspiraci pro náš život, jak se učit reagovat podobně moudře.
 
 
3) Modlitba kontemplativní – je modlitba blízkého a důvěrného setkání duše a Boha, kdy člověk
 
hledá odpočinutí, nepotřebuje mnoho slov ani mnoho myšlenek, ale ví, že nalézá u svého tvůrce
 
porozumění a odchází posílen do dalšího života.
 
„Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“
Mt18,20
 
Modleme se tedy společně živý růženec za naše rodiny, na naše osobní úmysly, za naši farnost i
 
celou obec, za nemocné a trpící, za nenarozené děti, za pronásledované křesťany, za mír a také  na
 
úmysl Svatého otce.
 
 
 
Živý růženec
 
Když se domluví dvacet lidí a každý slíbí, že se každý den  pomodlí jeden desátek s určeným
 
tajemstvím, říká se, že vznikla modlitební růže a že se všichni společně modlí živý růženec. Nemá-li
 
někdo čas či možnost modlit se desátek na kolenou před obrazem nebo sochou Panny Marie, může
 
se ho pomodlit během práce, na cestě, apod. Kdo se modlí celý růženec, nemusí přidávat desátek
 
navíc, ale má rozjímat o tajemství, které je mu přiděleno.
 
Věřící, modlící se první desátek, začíná úvodem k růženci: Apoštolským vyznáním víry - Věřím
 
v Boha, modlitbou Otče náš, třikrát Zdrávas, Maria a chválou k nejsvětější Trojici - Sláva Otci.
 
Věřící, který se modlí pátý desátek, přidává Zdrávas, Královno a závěrečnou modlitbu.
 
 
Jestliže se někdo z vážných důvodů rozhodne nemodlit se již svůj desátek, má sdělit své rozhodnutí
 
vedoucímu růžence, aby mohl dát jeho desátek někomu jinému, aby byl růženec úplný.
 
 
Pobožnost Živého růžence byla zavedena v roce 1826 ve Francii Pavlínou Jaricotovou a je zasvěcena
 
sv. Filoméně, kterou papež Řehoř XVI. jmenoval patronkou a ochránkyní této pobožnosti.
 
 
Pokud by se našlo alespoň několik dalších zájemců, mohli bychom rozšířit společenství o další živý růženec. Zúčastnit se mohou děti i dospělí, na věku nezáleží. Všichni jste vítáni. V případě zájmu se obraťte na pana faráře. 

 

TOPlist
BlueBoard.cz