Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Aktuality

 

 

  Aktuality:

                           

 
MILÍ BRATŘI A SESTRY,
 PÁN JEŽÍŠ ULOŽIL UČEDNÍKŮM, ABY ŠLI DO CELÉHO SVĚTA A HLÁSALI EVANGELIUM.
TO ULOŽIL I KAŽDÉMU Z NÁS. NENÍ TO ÚKOL LEHKÝ. 
NĚKDY SE TO NEDAŘÍ,PROTOŽE NEVÍME JAK,
JINDY PROTO,ŽE SAMI NEHOŘÍME A PROTO NEMŮŽEME ZAPALOVAT. 
VÍTÁM IV. KONFERENCI O EVANGELIZACI, KTERÁ CHCE NABÍDNOUT
PROBUZENÍ VÁŠNĚ PRO KRISTA A JEHO LID I PRO MISIJNÍ HORLIVOST.
NABÍDNE TAKY VÝMĚNU PRAKTICKÝCH ZKUŠENOSTÍ NEJEN S EVANGELIZACÍ DRUHÝCH. TĚŠÍM SE, ŽE KONFERENCE BUDE PŘÍNOSEM PRO NAŠE RODINY A FARNOSTI, KTERÉ MAJÍ BÝT NEJPŘIROZENĚJŠÍM EVANGELIZAČNÍM PROSTŘEDÍM.
JAN GRAUBNER, ARCIBISKUP OLOMOUCKÝ,METROPOLITA MORAVSKÝ
https://www.evangelizace.eu/program/?fbclid=IwAR290stkc0vuqYb4va6jusepRoLxMYtFlyNWBUyQTQDoJfAyGnZAjyTOoLc
 
*

ONLINE

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLkhpS-yG29NLBqQYgp-CWublxWX4-m3cq

                                                                                                               

                                                                                                *

 

Zdravím Vás a prosím o modlitbu. Je to strýček pana Kobzy, bratr jeho tatínka..... z Rudy.

   Nové číslo děkanátního časopisu TAM TAM

tentokrát i s malou knihou z edice Katecheze do kapsy

je možné si vyzvednout v předsíni našeho kostela.

  Nové číslo děkanátního časopisu TAM TAM tentokrát i s malou knihou z edice Katecheze do kapsy je možné si vyzvednout v předsíni našeho kostela.

                                               Informace ke sbírkám:

         V případě Vašeho zájmu přispět do sbírky farnosti , nebo do sbírky na misie ,

které  v současné době nemohou z epidemiologických důvodů probíhat v kostele můžete použít bankovní spojení

Římskokatolické farnosti Ruda nad Moravou

9. května 55, 789 63 Ruda nad Moravou


bankovní spojení: 234922366/0300

https://farnost-ruda.wbs.cz/…tml
 do poznámky - zprávy pro příiemce případně uveďte

    na jaký účel byste chtěli přispět ( např. ,,na misie " ). 

čísla účtu dalších farností v okolí:

farnost Raškov :   234921662/0300

kaple Štědrákova Lhota : 248615148/0300

kaple Komňátka 234920125/0300

 

Všem případným dárcům Pán Bůh zaplať.

 

                                                                                                                                      *

všev                                                 

 

                  Červená středa se blíží !

                                                                                                                                                                                                                                                                             

    Červená středa, mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro víru, se blíží!

Kvůli koronaviru budou zřejmě omezené možnosti setkání a společných modliteb,

ale přesto se zapojit může každý a to třeba i doma!

Jak? Stačí málo!

Modlitba, zapálení svíčky, modlitební setkání či liturgie dle aktuálních epidemiologických pravidel, nasvícení budovy či jiných objektů načerveno – to všechno jsou projevy solidarity, o kterých organizace Aid to the Church in Need informuje pronásledované. Pro ně je velké povzbuzení, že na ně svět nezapomíná.

 Zapojte svou fantazii a přidejte se k Červené středě tam, kde právě budete – 25. listopadu 2020!

Online konference o pronásledování pro víru ve třetím světě

V rámci Červené středy se bude také od 13.00 konat online konference na toto téma. Můžete se těšit na české i mezinárodní hosty a svědky pronásledování. Tlumočení do češtiny zajištěno.

Pro aktuální informace sledujte www.cervenastreda.cz a www.facebook.com/cervenastreda.

Zdroj: Česká biskupská konference

                   *                  

Výzva předsedy ČBK  Mons. Jana Graubnera

k dodržování aktuálních vládních nařízení

                               image

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201027vyzva-predsedy-cbk-k-dodrzovani-aktualnich-vladnich-narizeni?fbclid=IwAR2Dn8nFbf3nJeC6cl7p9dzQxIi4pB5ptPMbchfiKJExbLejZMb5qsubRt0

*

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY V ROCE 2020

 

 

List arcibiskupa Graubnera k vládním opatřením:

,,Buďme lidem nablízku."

                                                  mail

https://www.ado.cz/2020/10/23/list-arcibiskupa-graubnera-k-vladnim-opatrenim-budme-lidem-nablizku/?fbclid=IwAR2ZQp62BrarFtkRv99Eg00VZTvADpJ2sLADxfWSUrZq1OtiTfRUiq8rDIc

   

 

                                                                                             *
              Odkaz na aktualizovaný archív zamyšlení otce Michala Krajewského :
(  třeba i k případnému stažení , vytištění  a předání dalším,  kteří nemají přístup k internetu )

                    *                  

Nová omezení vlády od 14.října ohledně bohoslužeb a náboženských akcí

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201013nova-omezeni-vlady-od-14-rijna-ohledne-bohosluzeb?fbclid=IwAR0ffFkywhudJZIMnO4y_nOcXgbKTpiSOC2ydSznNTH3bDR51pGspP8RXA8

Na základě včerejšího usnesení Vlády ČR jsou platná s účinností od 14.10. 2020 nová opatření, která se týkají i bohoslužeb a náboženských akcí. Níže přinášíme rekapitulaci současného a nového stavu:
Publikováno: 13. 10. 2020 16:00
image

Ilustrační foto Lucie Horníková, ČaV

Do půlnoci 13. 10. (tj. dnes) ještě platí starší varianta opatření, tj. do 10 lidí uvnitř a do 20 lidí venku, svatby a pohřby bez omezení (viz usnesení Vlády č. 957).

Od 14. 10. 00.00 hodin (tj. od zítřka) platí tato nová omezení (viz usnesení č. 1021):
- vnitřní i venkovní akce jsou omezeny do 6 osob - explicitně se týká i bohoslužeb a dalších náboženských akcí

- tento zákaz se nevztahuje na svatby a pohřby, ty jsou omezeny až od pondělí 19. 10. na počet 30 osob

- společně zpívat může maximálně 5 lidí (z těch 6) ( zdroj: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/1--hromadne-akce-1021.pdf )

- zakazují se koncerty a kulturní pořady všeho druhu

- uzavřeny jsou všechny školy mimo mateřských (usnesení č. 1022), což se dotkne i naší výuky náboženství

Prosíme věřící, aby ohledně dalších informací sledovali pokyny místního ordináře a administrátora farnosti. Na výzvu Stálé rady České biskupské konference všechny zveme, aby se připojili k modlitbě růžence za ukončení pandemie COVID-19, za zdravotnický personál, všechny nemocné, opuštěné a seniory, aby v těchto obtížných časech nalezli útěchu. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Fyzickou neúčast na bohoslužbách můžeme v této době nahradit sledováním živých přenosů mší svatých v TV Noe, ČT2, na dalších online kanálech či z Rádia Proglas. Samozřejmě doporučujeme modlitbu v rodině či s blízkými a četbu a rozjímání nad Písmem svatým.

 

                    Arcibiskup Graubner k aktuálním opatřením

                                     Věnujme čas adoraci  a modlitbě růžence                                                                                                                                                                 

                                               image

                                                                                             *

                                                               

                                                               

                                                                    

                                                                           

                                                                Julek, svatá Anežka a Veselý....

     Je začátek listopadu1989. Vrcholí přípravy na svatořečení Anežky České. Julek Vaga, šumperský úplně ochrnutý tajný dominikánský terciář, který sám nemůže do Říma jet, mi sehnal potřebné dolary na cestu, abych mohla jet já. Já zase sháním doporučení na cestu od svého zaměstnavatele. Jako učitelka v lidové škole umění je mým zaměstnavatelem odbor školství. Vracejí mi žádost dvakrát s vysvětlením, že za mě nemá kdo učit. Zasahuje sám soudruh ředitel - bude za mě učit osobně. Potřetí se žádanka vrátila tentokrát bez vysvětlení. Posílená svatými svátostmi se osobně vypravuji na příslušný úřad. „Soudruhu inspektore,“ říkám odvážně, „proč mě nechcete na ten zájezd pustit? Špatně pracuji?“ Odpověď mlčení... „Já vím, proč mě tam nechcete pustit. Je to zájezd na svatořečení Anežky České, který pořádá pražské arcibiskupství! Já tam prostě chci jet za každou cenu, klidně mě ze školství vyhoďte!“ Byl hodný, vyřídil to se šéfem odboru sám, mohla jsem odjet.

   Byly jsme čtyři děvčata, tři rodné sestry a já. Naším úkolem bylo dovézt autobus poutníků do Říma. Na hlavním nádraží v Praze, kde byl sraz, nás vítali východní Němci stěhující se na západ. Na hranicích nás vítali celníci se samopaly. V nás malá dušička, že nás na poslední chvíli nepustí. Jeden na nás křičel: „Soudruzi, pamatujte si, až se budete vracet, tak jen tři kusy náboženské literatury na osobu! Jinak máte průšvih!“

   Řím jsme v noci objeli osmkrát, než jsme našli příslušné místo k ubytování. Bohužel měli obsazeno. Tolik poutníků nikdo nečekal. Odvezli jsme poutníky 20 kilometrů za Řím k francouzským sestřičkám. Spali jsme na zemi. Pan inženýr Vojtěch Kološ tehdy spal na stole a pomáhal tišit a konejšit unavené poutníky. Tehdy jsem netušila, že je tajně vysvěcený kněz a pozdější šumperský pan děkan! Vzpomínám na krásné české a moravské kroje, které si v ulicích Říma fotil celý svět, na české mariánské písně, které zněly v římských ulicích, když jsme se scházeli v den svatořečení na svatopetrské náměstí.

      Audience s Janem Pavlem II v hale Pavla VI. Deset tisíc poutníků z Československa, krajané z emigrace, zástupci komunistické vlády,moderování Tomáše Halíka - tehdy jsme netušili, kdo to je.  Pan kardinál František Tomášek jde, pokleká a pokládá hlavu do papežova klína. Dovedl  až sem celý náš národ. Pláčeme radostí, když ho papež pozvedl a celého skryl ve svém náručí. Papež mi žehná osobně, stojím na pokraji uličky, kam mě malou, protlačil nynější pan biskup Antonín Basler, a podává mi růženec. „Nezapomeňte, Češi,“ volá papež, „až bude Anežka svatořečena, bude v Čechách dobře. Nebojte se!“ Papež se třikrát se vrací a na naše volání odpovídá  a slibuje: „Přijedu!“

      A ještě ten Veselý z nadpisu. Není to chyba tisku. Chceme ukázat poutníkům před odjezdem z Říma alespoň Andělský hrad. Jdeme přeplněnými ulicemi s poutníky naznačeným směrem. Najednou se ozve srdceryvný výkřik: „Mařenko!“A „cosi“ velkého, bílého, chytá naši poutnici  Mařenku do náruče. Byl to emigrant Otec Jiří Maria Veselý, dominikán, který na ulici poznal svoji spolužačku ze školy! Provede nás s odborným výkladem i humorem sobě vlastním po městě. Končíme na tržnici. „Tak si honem něco kupte na památku, děvčata,“ hlaholí. „Ale my nemáme za co, musíme zaplatit ubytování.“ „Tak to tedy ne! Peníze si nechte. Zařídím to.“ U pana biskupa Škarvady vyprosil, že nám naši krajané z emigrace celou pouť zaplatili. Koupila jsem si krásný šátek. Pokaždé, když ho beru do ruky, vzpomínám na Otce Veselého, kterého na sklonku života dochovali olomoučtí bratři dominikáni, a kterému jsem mohla za všechno osobně poděkovat.

     Vracíme se domů. Nádherná  krajina zalitá sluncem, bílé Alpy, zelená tráva, pasoucí se ovečky.  Řidič zesiluje rádio: „Padla berlínská zeď! „Že by měl papež  přece jen pravdu,“  myslíme si, a hned bereme do rukou růženec...A ještě tečka na konec. Na schůzi OV KSČ křičel tehdejší tajemník: „Soudruzi, to je skandál! Jak jste mohli pustit na takovou akci učitelku!“ Děkuji všem, kteří mi k té cestě pomohli. Byla to nezasloužená velká milost, která ovlivnila celý můj další život....

  

 

    Po třiceti letech jedu do Říma poděkovat. Za to, že mi děti přestaly říkat soudružko učitelko, za to, že mohu učit děti ve škole o hodnotách, které vyznávám, za to, že mohu učit ve školách náboženství, za své povolání k zasvěcenému životu, za všechno krásné a dobré, co mi Bůh v životě dopřál. Buďte vděční se mnou a radujme se, neboť na nás čeká ještě krásnější budoucnost!

                                          s. Lenka Bernadetta Nezbedová, Dílo blažené Zdislavy


                                                               ***                   

    

 

*

Říjen 18, Pokřtění a poslaní - Papežská misijní díla Ruda nad Moravou

*

 Pouť ke sv. Rozálii do Kostelíčka Božího Těla nad Bludovem- 2019

*

120" o liturgii

 

                                                              ***

                                                 dokument ,,AVE MARIA "

                                                                       

                                                                                                              ***

                                                                                            

                                                                                           

                                                                        

https://hnutiprozivot.cz/modlitby-za-nejmensi?fbclid=IwAR0gnfHLtN81bV9eBKrnBEiLe-k           ZEnJZRQuaC_HJelSiDXh9S3Hbiz5ldoM

 

 

*

                                  PAPEŽ FRANTIŠEK  ,,NIKDY NEURÁŽEJME  RODIČE "

                                https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180919papez-frantisek-nikdy-neurazejme-rodice

                                                          

*

                                  List papeže Františka Božímu lidu

http://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2018-08/list-papeze-frantiska-bozimu-lidu0.html

                                 ,, Vyzývám celý svatý Boží lid k pokání v modlitbě a postu podle Pánova přikázání ,,

,,Tímto způsobem se ukáže poslání, ke kterému jsme byli povoláni, totiž být „znamenín a nástrojem vnitřního spojení s Bohem a jednoty celého lidstva“ (Lumen gentium,1).,,

,,Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy“, řekl nám svatý Pavel. Modlitebním a kajícným postojem můžeme nastolit osobní a komunitní souzvuk s touto výzvou, aby mezi námi vzrůstaly dary, jakými jsou soucit, spravedlnost, prevence a náprava. Maria dokázala stát u paty Synova kříže, a to nijak obyčejně, nýbrž pevně na nohou. Když zakoušíme zoufalství, vyvolané těmito církevními ranami, prospěje nám, jestliže se spolu s Marií „budeme více věnovat modlitbě“ (sv. Ignác z Loyoly, Duchovní cvičení, 319), se snahou růst v lásce a věrnosti církvi. Ona, první učednice, nás všechny učedníky učí, jak se máme chovat tváří v tváří utrpení nevinných, aniž bychom zbaběle utekli. Hledět na Marii znamená učit se, kde a jak má Kristův učedník stát.,,

                                                                       

*

Papež František vyzývá k modlitbě za Kéralu

http://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180821papez-frantisek-vyzyva-k-solidarite-se-lidmi-v-indicke-kerale

                                                                                                                              *

                                      STRACH JE NEPŘÍTELEM NAŠÍ VYROVNANOSTI

                       BŮH MŮŽE ZMĚNIT V DOBRO VŠE,CO JE V MÉM ŽIVOTĚ ZLÉ

Vyrovnanost a pokoj v našem životě má mnoho nepřátel. Jedním z nich je strach. Pokud ale jako křesťan věřím, že mě Bůh miluje – čeho bych se měla bát? Jsem v jeho rukou. A dokonce ani smrt už nevypadá tak hrozivě a cize: Jsem jako unavený, utrmácený pocestný, který jednou na konci své cesty padne do Boží náruče! Terezie z Lisieux říká: „Já nemám strach... Pro mne si nepřijde smrt, ale Bůh“

Bůh mě miluje tolik, že chce dokonce změnit v dobro vše, co je v mém životě zlé, co za nic nestojí, co jsem zkazila. V okamžicích strachu Mohu zastavit neřízený příval svých myšlenek a tiše opakovat „Ježíši“, nebo jakékoliv jiné modlitby.

                                                                       Když u vás usne kočka,
                                                               znamená to, že vám důvěřuje

Pokoj vychází z důvěry. Když kočka, která je od přírody podezřívavá, k vám přijde a usne, znamená to, že se u vás cítí bezpečně, že vám důvěřuje a ví, že chcete její dobro. Dítě, které klidně spí v autobuse v náruči své matky, ví, že ho chrání a dává na ně pozor. Mohu si vychutnávat radost z túry se svým manželem, protože vím, že mě dovede zpět k autu (není jako já – já jsem schopna se ztratit na parkovišti v centru města).

Můžeme pochybovat o všem: o světě, o ostatních, o sobě i o Bohu. Můžeme vidět zlo všude. Tenhle člověk, co mě pozoruje... chce mi snad ukrást kabelku? Když půjdu přes tuto lávku, nezřítí se se mnou? Ten jogurt už je pár dní prošlý, co když se otrávím? Ano, mohu si otrávit život a znepříjemnit ho i ostatním! Mohu si ale zvolit i důvěru a žít v pokoji. Znamená to riskovat, je to sázka. Ale prvním hráčem v podstatě toho všeho je Bůh. Nestvořil snad člověka a nevsadil na naprosto bláznivou věc, že ho člověk bude milovat?

        Strach mě obkličuje,
                   úzkost mě svírá, ale …

Strach mě mnohdy obkličuje,
úzkost mě svírá,

ale Bůh je větší než můj strach,
je větší než moje úzkost.

Svět na mě naléhá,
ale Bůh je větší než tento svět.

A když se schoulím
do klína svého nebeského Otce,
svět se pro mě znovu stává
krásným místem pro život.

 

Všední život s Duchem SvatýmSe svolením zpracováno podle knihy

Odile Haumonté, Všední život s Duchem Svatým

Redakčně upraveno

Na příkladech z vlastního života i z života křesťanů z historie (Jan Pavel II., Terezie z Lisieux aj.) autorka knihy ukazuje, jak nám Duch Svatý pomáhá v konkrétních situacích všedních dnů. Zmiňuje také nejčastější nástrahy a překážky v přijetí jeho darů a nabízí řešení, jak s těmito překážkami bojovat.

 

 

 

 

 

                                                                           *

                                                    

                                 Nová apoštolská exhortace papeže Františka Gaudete et exsultate (Radujte se a jásejte) –

                                                                     O povolání ke svatosti v dnešním světě ke stažení v pdf zde👇:

 http://www.klokoty.cz/data/web/udalosti/gaudete-et-exsultate.pdf

 

*

Výprava Králíky 3. března 2018

*

  Společenství Živého růžence

 


 

Modlitba růžence

Růženec je starobylá modlitba křesťanů, jejímž původcem je svatý  Dominik, který jej začátkem

12. století obdržel od Panny Marie. Při modlitbě růžence přemýšlíme nad tím, co dobrého pro nás

Bůh vykonal. Pět  tajemství radostného růžence nám připomíná události Ježíšova dětství, růženec

světla  rozjímá o životě Pána Ježíše, bolestný o Ježíšově utrpení a slavný o slávě Vzkříšení.

Dohromady dvacet desátků.

 

Růženec je modlitba velmi užitečná, rozhodně nejde jen o bezduché odříkávání zbožných slovíček.

Zahrnuje mnoho rozměrů:


1) Modlitba ústní – s důvěrou v srdci prosíme Boha na přímluvu Panny Marie, používáme slova,

která se modlily už celé generace v církvi, která pocházejí z Písma svatého nebo z tradice církve.


2)  Modlitba rozjímavá – motivy jednotlivých tajemství nám nabízejí možnost přemítat  o

důležitých událostech ze života Pána Ježíše a Panny Marie. Ve chvíli recitace desátku můžeme hledat

inspiraci pro náš život, jak se učit reagovat podobně moudře.


3) Modlitba kontemplativní – je modlitba blízkého a důvěrného setkání duše a Boha, kdy člověk

hledá odpočinutí, nepotřebuje mnoho slov ani mnoho myšlenek, ale ví, že nalézá u svého tvůrce

porozumění a odchází posílen do dalšího života.

Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ Mt

18,20

Modleme se tedy společně živý růženec za naše rodiny, na naše osobní úmysly, za naši farnost i

celou obec, za nemocné a trpící, za nenarozené děti, za pronásledované křesťany, za mír a také  na

úmysl Svatého otce.

 

Živý růženec

Když se domluví dvacet lidí a každý slíbí, že se každý den  pomodlí jeden desátek s určeným

tajemstvím, říká se, že vznikla modlitební růže a že se všichni společně modlí živý růženec. Nemá-li

někdo čas či možnost modlit se desátek na kolenou před obrazem nebo sochou Panny Marie, může

se ho pomodlit během práce, na cestě, apod. Kdo se modlí celý růženec, nemusí přidávat desátek

navíc, ale má rozjímat o tajemství, které je mu přiděleno.

Věřící, modlící se první desátek, začíná úvodem k růženci: Apoštolským vyznáním víry - Věřím

v Boha, modlitbou Otče náš, třikrát Zdrávas, Maria a chválou k nejsvětější Trojici - Sláva Otci.

Věřící, který se modlí pátý desátek, přidává Zdrávas, Královno a závěrečnou modlitbu.

 

Jestliže se někdo z vážných důvodů rozhodne nemodlit se již svůj desátek, má sdělit své rozhodnutí

vedoucímu růžence, aby mohl dát jeho desátek někomu jinému, aby byl růženec úplný.

 

Pobožnost Živého růžence byla zavedena v roce 1826 ve Francii Pavlínou Jaricotovou a je zasvěcena

sv. Filoméně, kterou papež Řehoř XVI. jmenoval patronkou a ochránkyní této pobožnosti.

 

Živý růženec v naší farnosti

V naší farnosti jsou dvě skupiny živého růžence: v Olšanech tvoří společenství živého růžence 20

členů. Kartičky s desátky si předáváme vždy na konci měsíce. V Hrabenově a Hosticích je skupina

20 členů. Za členy živého růžence a jejich rodiny dáváme pravidelně sloužit mši svatou.

Živý růženec není uzavřeným společenstvím.

Pokud by se našlo alespoň několik dalších zájemců, mohli bychom rozšířit společenství o další živý růženec. Zúčastnit se mohou děti i dospělí, na věku nezáleží. Všichni jste vítáni. V případě zájmu se obraťte na pana faráře. 

*

 

                                                  MODLITBY 24-7 za pronásledované čínské křesťany - info

                                                                                                        ROZPIS MODLTITEB

                                                                       PETICE - otevřený dopis předsedům obou komor Parlamentu ČR

                                                                                                ve věci azylu čísnských křesťanů

 

                                                                                                                    *

                                                                                                      

*

První soboty podle zjevení ctihodné služebnice Boží sestry Konsoláty Betrone

 

Sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě si někteří připomenou poutí do Fatimy, jiní při putování Fatimské sochy diecézí. Obojí vyvrcholí zasvěcením Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Už řada papežů zasvětila svět i různé národy včetně Ruska Panně Marii, jak si to přála. I my jsme jí zasvětili náš národ na Velehradě při cyrilometodějské pouti v roce 1993, kdy vznikla současná Česká republika. Při 25. výročí bychom rádi po řádné přípravě zasvěcení národa obnovili. Čas příštích devíti měsíců nabízí pozvání k osobní přípravě slavením novény prvních sobot v měsíci. Zvažte, jestli právě Vy nebo Vaši farníci nepotřebujete dary, které Spasitel slíbil těm, kteří slaví devět prvních sobot v měsíci. – „Všechno, co od mého Srdce vyprošují skrze Srdce mé Matky, jim udělím ještě bě- hem novény, když o to prosí s důvěrou. – Ve všech životních okolnostech pocítí podporu a požehnání mé Matky. – Mír, porozumění a láska zavládne v duších a rodinách. – V rodinách nebude svárů, zklamání a nespravedlnosti. – Manželé se nebudou rozvádět a rozvedení se zase vrátí k sobě. – Rodiny si budou rozumět a až do konce vytrvají v pravé víře. – Matky v požehnaném stavu zakusí zvláštní ochranu mé Matky a dosáhnou všeho, co pro sebe a své dítě vyprošují. – Chudým se dostane příbytku a chleba. – Duše získají zálibu v modlitbě a utrpení a naučí se milovat Boha, bližního i nepřítele. – Hříšníci se obrátí bez zvláštních překážek, i když je pro ně novéna konána jinou osobou. – Hříšníci neupadnou znovu do svých dřívějších hříchů a dosáhnou nejen odpuštění hříchů, ale dokonalou lítostí a láskou získají znovu křestní nevinnost. – Kdo tuto novénu vykoná v křestní nevinnosti, ani potom nebude mé Srdce urážet žádným těžkým hříchem až do smrti. – Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, ujde nejenom věčné záhubě, ale i očistci. – Vlažné duše zanechají své vlažnosti, vytrvají v horlivosti a v krátké době dosáhnou nejvyšší dokonalosti a svatosti. – Když rodiče nebo některý člen rodiny vykoná tuto novénu, nebude žádné dítě ani nikdo jiný z rodiny zavržen. – Z mládeže obdrží mnozí povolání k duchovnímu stavu. – Nevěřící obdrží milost víry a bloudící se zase vrátí k pravé církvi. – Duchovní a řeholníci zůstanou věrni svému povolání. Ti, kteří se zpronevěřili svému povolání, obdrží milost pokání a návratu. – Rodiče a představení obdrží pomoc nejen v duchovních, ale i v hmotných starostech. – Duše se lehce vyprostí z pokušení těla, světa a ďábla. – Pyšní se v krátké době stanou pokornými, nenávistní se naplní láskou. – Horlivé duše zakusí lahodu modlitby a oběti, neklid, strach nebo zoufalství je nebude trápit. – Umírající budou z tohoto světa odcházet bez smrtelného zápasu a bez útoků ďábla. Náhlá a nenadálá smrt je nepřekvapí. – Umírající dostanou tak velkou touhu po věčném životě, že se odevzdají do mé vůle a klidně zesnou v náručí mé Matky. – Při soudu zakusí zvláštní ochranu mé Matky. – Duše obdrží milost, aby nad mým utrpením a bolestmi mé Matky pocítily vnitřní soucit a lásku. – Ti, kteří touží po dokonalosti, obdrží jako vyznamenání hlavní ctnosti mé Matky: pokoru, čistotu, lásku. – Bude je provázet uklidnění, vnitřní a vnější radost ve zdraví a v nemoci. – Duchovní osoby obdrží milost, aby neustále prožívaly přítomnost mé Matky, jakož i moji přítomnost bez zvláštních obtíží. – Duše, které pokročily ve sjednocení se mnou, obdrží milost, že pocítí, že nežijí ony, ale já v nich – to znamená: miluji jejich srdcem, modlím se jejich duší, mluvím jejich jazykem, sloužím celou jejich bytostí. – Ony poznají, že vše dobré, krásné, svaté, pokorné, mírné, poslušné, štěstí a divotvornost v jejich nitru jsem já sám. Já Všemohoucí, Nekonečný, Samovládce, jediný Bůh, jediná Láska. – Duše, které vykonají tuto novénu, budou po celou věčnost zářit jako lilie kolem Neposkvrněného Srdce mé Matky. – Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem Svatým se budu věčně radovat z těchto duší, které září na Neposkvrněném Srdci mé Matky jako lilie a skrze mé Nejsvětější Srdce dojdou věčné slávy. – Duchovní osoby budou v úkonech víry a ctnostném životě snadno postupovat. Jestli duše chtějí, aby se má zaslíbení naplnila, ať milují a uctívají Neposkvrněné Srdce mé Matky. To budou dokazovat tím, že budou po devět po sobě jdoucích prvních sobot měsíce po kající přípravě přijímat mé Tělo s úmyslem, aby usmiřovali mé Božské Srdce spojené s Neposkvrněným Srdcem mé Matky.” Co k tomu dodat? Žádá se sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba růžence a čtvrthodinka smírného rozjímání o tajemstvích sv. růžence. Svatou zpověď se smírným úmyslem sta- čí vykonat v týdnu před první sobotou. Rozjímání může nahradit čtvrthodinka duchovní četby o jednom nebo o více tajemstvích. Jde o první soboty v měsíci, a ne vždy o soboty po prvním pátku. Děkuji všem, kteří přijmou pozvání k tomuto kroku duchovní obnovy, a všem ze srdce žehnám arcibiskup Jan

ZÁSVĚTNÁ MODLITBA

 

Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede k Bohu. Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníků a na smír za hříchy proti Tvému Neposkvrněnému Srdci. Ve spojení s Tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici. V ni věřím, jí se klaním a ji miluji. Amen. 

*

V rámci akce ŽIVÝ BETLÉM pořádané naší farností proběhne také sbírka na nemocného vozíčkáře Petra Krystka.

 

Tuto veřejnou sbírku zaštítila Charita Zábřeh a je možné přispět už nyní na jejich transparentní účet. Více informací zde:

 

Od 6.12.2017 do 31.12.2017 budeme v rámci veřejné sbírky sbírat finanční prostředky pro pana Petra Krystka na sbírkovém transparentním účtu číslo:

5577830001/5500 (je vedený u RaiffeisenBank Šumperk)

platby pro Petra budou prováděny pod variabilním symbolem 1961.

Odkaz pro kontrolu pohybů na bankovním účtu je zde 

https://www.rb.cz/o-nas/povinne-uverejnovane-informace/transparentni-ucty?mvcPath=transactions&accountNumber=5577830001 .

 

Pokud dárce potřebuje potvrzení o svém daru pro daňové účely, může si o něj napsat na email: ucetni@charitazabreh.cz)

 

Veřejnou sbírku s názvem "Podpora služeb Charity Zábřeh, nákup nových zdravotnických, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, přímá pomoc potřebným lidem v nouzi (lidem postiženým živelnou nebo přírodní katastrofou, vážným nebo vzácným onemocněním)" konáme dle rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje č. j. KUOK/67574/2013/OE/400 ze dne 26.7.2013 a v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak zákona 117/2001 Sb. O veřejných sbírkách.                                                             

*

 

                                                             

                                                        Kurzy Alfa v katolické církvi

                                                                                                     

                                                                                           

                                                                Svědectví

                                               

 

*

Výlet s dětmi z náboženství

   

*

Národní pouť do Krakova - film

*

Národní pouť do Krakova - fotky

*

Duhové srdce 2016

*

Pouť ke Svaté Trojici.

*

Svatý rok milosrdenství

 

*

Ruda nad Moravou (kostel)

  *

 

-----------------------------------------------------------

*

Hrabenovský Kostelíček, kolem něho černý les....

      zpívají  si dodnes s chutí mnozí z vás, i když Kostelíček Božího Těla patřil a patří od svého vzniku ve 13. století do farnosti Bludov.

     Věřící z celého šumperského děkanátu se sešli v sobotu 6. června se svými kněžími u kapličky v Hrabenově, aby se ve slavnostním eucharistickém průvodu vydali na toto poutní místo, které stojí na rozhraní několika farností. Šumperský pan děkan Slawomir Sulowski pozval všechny lidi dobré vůle, aby vzdali poctu Kristu v Nejsvětější Svátosti Oltářní, stejně jako to udělali naši předkové, když v ten samý den před sedmdesáti lety putovali z Rudy, aby poděkovali za skončení Druhé světové války.

      Moravští muzikanti Stanislava Bartoška, družičky, pan děkan s monstrancí pod slavnostním baldachýnem, kněží, ministranti a množství lidí z celého okolí se za zvuku písní a modliteb vydali na cestu, která má být obrazem našeho putování životem, putování Božího lidu za Kristem do nebeského domova.  Chválili jsme  Boha za dar života, za dar víry, za krásnou přírodu a všechny lidi dobré vůle. Kněží vynesli eucharistii až na Háj, odkud žehnali celému kraji a prosili za mír ve světě, v naší společnosti a v našich rodinách.

       O další program se postarali děti z Rudy. Zahráli s velkou chutí Pohádku o vzniku Kostelíčka. PhDr. Stanislav Balík k tomu přidal poutavou a zajímavou přednášku o pohnutých dějinách tohoto poutního místa. Následovala mše svatá, při níž zazněla povzbudivá slova P. Adama Ruckého, bývalého spirituála kněžského semináře v Olomouci: „Ten kdo přijímá Krista v eucharistii, má být Kristem pro druhé lidi a má být dobrý jako chléb. Jedině láska může proměnit náš svět, naši obec, naše rodiny a vztahy, naši společnost.!“

      Nechybělo ani  dobré občerstvení, o které se postaraly obětavé šumperské ženy.  Byl to krásný den vzájemné lidské i křesťanské pospolitosti.

     Les už nebyl černý, ale krásně zelený, vše vonělo, čistá vodička z pramene byla studená, ptáci zpívali....inu, je u nás doma krásně....

Čechy krásné, Čechy mé....

 

Lenka Nezbedová

*

 

                                

U příležitosti diecézního eucharistického kongresu dne 16. května 2015 založil olomoucký arcibiskup Jan Graubner společenství adorátorů olomoucké arcidiecéze nazvané „Eucharistická hodina“. Přihlásit se do něj může každý diecezán – laik i duchovní, dospě­lý i dítě – nejlépe prostřednictvím své farnosti.  Plné znění dekretu, který shrnuje zásady tohoto společenství:

http://www.ado.cz/clanek/eucharisticka-hodina-prihlasovani-do-spolecenstvi-adoratoru-jeho-zasady

                                                                      ***

*

Dotek krásy,

aneb

malé ohlédnutí za Nocí kostelů 2015

 

     „Proč zvoní v pátek odpoledne zvony na kostele ?“ zeptal se 29. května o půl páté možná leckdo z vás. To zvony zvaly do kostela všechny lidi dobré vůle, aby se nadýchali atmosféry, která na tomto místě panuje. Kostel je dominantou obce, je to krásná stavba, která již dvě století svědčí o obětavosti a umění našich předků. Tento den však nešlo jen o obdiv ke krásné architektuře, nešlo jen o krásný pohled na nové zvony a o výhled na krásy okolní krajiny z kostelní věže, která byla díky obětavosti  místních skautů otevřena, ale všichni návštěvníci se mohli dotknout krásy různého druhu, která byla pro vnímavá srdce připravena v  bohatém programu, který se nesl v duchu  hesel: Děti, do kostela patří, Chvála za radost ze života,

Ježíš v liturgickém roce a Chci Pane chválit tě..

    Hned při vstupu do kostela jsme mohli obdivovat krásné obrazy pana ředitele školy Zdeňka Klimeše. Mnozí by nevěřili, jak se umí krásně dívat na svět, na krásu zákoutí naší obce, často skrytou povrchnímu a lhostejnému pohledu kolemjdoucích. Jeho obrazy jsou plné jasných barev, jakoby chtěly otevřít naše oči, aby neviděly jen šedivou a nudnou současnost. Linie jeho kreseb nejsou strohé, ale měkké, jeho obrazy jsou moderní, ale přesto srozumitelné... Děkujeme za tento dotek krásy, Pane Malíři!

    Druhý dotek krásy připravily naše děti. Před krásnými kulisami zahrály pohádku o Vzniku Kostelíčka nad Hrabenovem, napsanou podle místní pověsti. Včely na tom místě vytvořily z vosku monstranci kolem hostie, kterou tam vytrousili zloději, když vykradli rudský kostel. Dětský sbor Ovečky k tomu ještě  zazpíval a  zahrál několik krásných písní.

     Třetí dotek krásy patřil hudbě a zpěvu. Téměř padesát muzikantů ze Základní umělecké školy v Šumperku přijelo předvést nastudování Dětské symfonie Josefa Haydna a Hudbu k ohňostroji G. F. Händla. Ohňostroj potlesku sklidil orchestr plným právem. Na závěr se k orchestru přidal chrámový sbor a odlehčil náladu večera písní z filmu Sestra v akci, neboť i humor do kostela patří!

    Další dotek krásy byl veden ve vážnějším duchu. Chrámový sbor začal krásným pozváním: „Otvírejte brány Kristu, nebojte se je otevřít, nebojte se otevřít dokořán srdce svá s Boží lásce,“ tedy slovy všem známého Jana Pavla II. Pak pokračoval skladbami vánočními, postními a velikonočními, nechyběla vzpomínka na patrona našeho kostela svatého Vavřince a Paní Zdislavu, svatořečenou na svatém Kopečku právě před dvaceti lety. Chrámový sbor dozpíval přáním: „Zář tváře tvé, Kriste, ať svítí v tmách!“ Tmách války na Ukrajině, v tmách nemocných, opuštěných a zapomenutých...

      Naše mládež svými písněmi připravila další dotek krásy: „Pán potřebuje můj život, mladé srdce plné nadšení, samotu duše i kapky potu.“ Dotknuti  krásou mládí a  jejich elánem a nadšením jsme se  za tmavé noci vraceli domů. Prozářeni světlem vzájemné lásky, obětavosti a porozumění. Tři stovky lidí, které ten den kostelem prošlo se dotklo Krásy.... Mohou  o ní přemýšlet.....

Třeba o tom, že v kostele jsou vítáni všichni s otevřenou náručí....

                                                           Lenka Nezbedová

*

 

*Malé zamyšlení o třech velkých májových dnech....

aneb

Diecézní eucharistický kongres mýma očima...

 

Prosím tě, a co je to vlastně ten eucharistický kongres?“ zeptala se mě jedna maminka po zkoušce chrámového sboru. Hledám slova a vysvětluji, že ho vyhlásili naši biskupové, aby podpořili hloubku našeho duchovního života, aby ukázali na zdroj, odkud pramení náš život v církvi, odkud pramení a kam směřují všechny naše aktivity. „Eucharistie je zdroj života, je to to nejdražší, co zde na světě můžeme mít,“ dodávám ještě...

Večer doma vzpomínám na chvíle, které jsem mohla strávit od mládí před eucharistií v tichu kostela a kolik něhy a lásky se mi od Ježíše v těchto setkáních dostalo. Je mi útěchou, že i v naší Štědrákově Lhotě žije s námi ve svatostánku, nejsem tu osamělá. A pak vzpomínám, jak v dobách nedávných se nesměly konat žádné eucharistické průvody, církev byla zahnána z veřejných prostor do kostelních zdí. Časy se změnily. Když pojedu s dětmi na Eucharistický kongres, neskončím v budově STB v Olomouci, když jsem s jejich rodiči prý podle jejich obviněním „pořádala pionýrské tábory pro katolickou mládež !“

Den první: 15. květen - Eucharistický kongres dětí

Šla jsem spát ráno v 2:30. Chystala jsem jmenovky, rozdělení do skupinek a transparenty se svatými, aby se mi děti nepoztrácely. V 8 hodin nastupujeme se 75 lidmi do dvou autobusů a jedeme přesně podle pokynů pořadatelů na určené výstupní místo. Přicházíme jako první do Pevnůstky, máme místa k sezení. Zdravím se se známými katechetkami a kněžími, a také se spolusestrou zdislávkou Evou ze Vsetína, hraji si s dětmi na vlak, aby vydržely čekání.

Začínáme zpívat z připravených zpěvníků. Otec Michal stihl ještě vyzpovídat některé malé hříšníky. Slavnost začíná. Jsem dojatá, 6000 dětí na jednom místě! „Mých dětí“, neboť Bůh mi je dal, když jsem mu v mládí odpověděla na povolání k zasvěcenému životu. Děkuji v duchu z celého srdce za těch pomalu 40 katechetických let...

Zpozorním až při kázání Otce biskupa Josefa Hrdličky, protože mluví o tom, co dětem také často říkám a neustále opakuji: o slovech děkuji, prosím, promiň, mám tě rád. Spatřuji v tom pomoc Ducha Svatého pro moji službu dětem a mládeži. A děti, i ti největší „raraši", poslouchali. V duchu činím to, co Otec biskup chce, abychom tato slova používali nejen v našem rodinném a školním životě, ale také v rozhovoru s Otcem nebeským. A tak v duchu děkuji za požehnanou existenci církevních škol, prosím za prominutí, že už jsem na děti někdy netrpělivá, promiň, říkám tomu, s kým mám napjaté vztahy a říkám miluji Tvou církev a všechny její děti. Otec biskup to s dětmi opravu umí: „Je mistrovství světa v hokeji. Když se, děti, do něčeho pouštíme bez Ježíše, hrajeme v oslabení, když jdeme s ním, hrajeme přesilovku!“

Pak si hrajeme v parku. Já se nabídla, že pohlídám batohy. Chci si totiž zdřímnout. Na rozcestí stojí mladý bohoslovec, právě přijatý do 1. ročníku semináře. Bylo po dřímání. Spřátelili jsme se za tu chvíli a po celé další dny jsme se všude potkávali mezi tolika pořadateli! To není náhoda, budu se modlit za jeho povolání, vždyť studuje v budově, kde jsem před 30 lety studovala já! V učebnách, kde jsem poslouchala marxismus - leninismus a vědecký ateismus, jsou nyní kaple! I to je zázrak, na který jsem si zvykli tak, že už za něj ani neděkujeme....

U Svatého Mořice s napětím sleduji, jak si poradí děti ze Šumperka s Pohádkou o Kostelíčku Božího Těla nad Hrabenovem, kterou jsem pro ně napsala podle vyprávění mé babičky. Byli skvělí! Děti z Bludova, Velkých Losin a Šumperka šly do města na zmrzlinu. Děti z Rudy měly slíbenou zmrzlinu na Svatém Kopečku. Uctily jsme Pannu Marii desátkem růžence, 74 zmrzlin po dvou kopečkách bylo odměnou za vzorné chování, a pak jsem si přece s těmi 70 dětmi musela ještě zahrát tradičně na rybáře! Nikdo se neztratil, rodiče si pro děti přišli a já jsem děkovala všem dospělým i Otci Michalovi za jejich lásku a pomoc vést a dovézt všechny až domů. Také ostatní dva autobusy dětí z děkanátu prý šťastně dojely a šumperské včelky se neztratily, protože v úterý už byly u mně v houslích....

Den druhý: 16. květen - Diecézní eucharistický kongres

Nemohla jsem být na přednáškách ani průvodech kvůli nemocné mamince. Šla bych si ráda poslechnout P. Adama Ruckého, kněze, který mě v životě velmi ovlivnil svými duchovními cvičeními. Jedu na Dóm alespoň na mši svatou. „Co udělat proto, aby nám došlo, oč při mši svaté jde, s kým se tu setkáváme, koho přijímáme?“, ptá se svých posluchačů při kázání pan arcibiskup. Dlouho se modlím u hrobu svatého Jana Sarkandra za všechny kněze a jdu sebe i spolusestry zdislávky ihned zapsat do společenství Eucharistická hodina, kterou pan arcibiskup právě založil. Před dvaceti lety jsme se pustili do obnovy církevních struktur, škol, kurie, katechetické služby, charity. Nyní nám nástupce apoštolů připomíná: zajeďte na hlubinu, církev musí žít z eucharistie, jinak všechno naše plahočení a akce nebudou mít požehnání!

Před katedrálou stojí Otec Adam Rucki. Jdu ho pozdravit a těším se, že mi svoje slova zopakuje na Děkanátním eucharistickém setkání 6. června u Kostelíčka nad Hrabenovem....

Den třetí: 17. květen - Uložení ostatků sv. Jana Pavla II. na Svatém Kopečku

Přijíždím na místo, kde jsem se před 20 lety setkala s třiceti mladými lidmi z farnosti se Svatým Otcem Janem Pavlem II. „Včera tu bylo 70 jejich dětí“, myslím si v duchu, „trošku jsme se rozrostli a já stárnu...jsem tak trochu babičkou.“ Pan kardinál Divisz vzpomíná na naše volání: „Otče Svatý Kopeček, plný je tvých oveček!“ Prý se to museli po nás ve Vatikánu naučit, jak to krásně přeložil Otec Slávek, svatý Otec na toto setkání velmi rád vzpomínal - a že jich bylo po celém světě na tisíce! Hluchoněmé děti tehdy hrály pantomimu. Jednu papírovou vlaštovku vítr zanesl ke sv. Otci. Chytil ji a hodil po nás. Nezapomenutelná chvíle! Neuměli jsme polskou píseň, tak nám ji zazpíval. V Hradci už ji s ním zpívalo celé náměstí....Pan arcibiskup z Krakova s dojetím poslouchá olomoucké Střípky, které na toto setkání přišly zazpívat i se svými dětmi na Pouť rodin.

I já patřím ke generaci Jana Pavla II. Mám od něho růženec ze svatořečení sv. Anežky České z Říma, dal mi požehnání. „Nebojte se otevřít svá srdce Kristu.“.To on mi dal odvahu odpovědět na Boží volání.To on svatořečil Paní Zdislavu, ke které patřím... „Můj Pane, dnes i na mne se díváš, tvoje ústa vyslovila mé jméno....“Je to jeho píseň, mého mládí, mého povolání, je mou celoživotní modlitbou a posilou v těžkých i radostných chvílích.

Potkávám po mnoha letech jednu šťastnou maminku tří dětí, která se dlouho nemohla provdat. Inu, přece jen Paní Zdislava umí, říkám si v duchu, když jí za vyslyšení této prosby děkuji. Opět potkávám už potřetí a zdravím „mého“ bohoslovce z parku a pak potkávám dalšího bohoslovce, syna mé kolegyně, jemuž jsem slíbila modlitbu. Vezu ho autem až k semináři a mám radost, že přece jen mladí muži slyší Ježíšův hlas, když „ hledá lidi ochotné jít za ním, aby se stali rybáři duší“.

Tečka ...

Otec Slávek krásně překládal. I on je generace Jana Pavla II. Otec Michal Krajevski z Rudy, můj farář, je z Krakova. I on je generace Jana Pavla II. Dnes v kázání řekl, že na tomto setkání našel směr svého kněžského směřování: chce být knězem rodin a mladých lidí, jako Jan Pavel II. Krásné!

Večer mi kandidátka Eva píše žádost k prvním slibům: Vybrala si řeholní jméno po Janu Pavlu II. !

Duchu Svatý, veď nás na přímluvu svatých: svatého Jan Sarkandra, svaté Zdislavy a svatého Jana Pavla II. ke svatosti! Obnov naše rodiny! Obnov víru našeho národa!

Sestra Lenka Bernadetta Nezbedová

Dílo blažené Zdislavy

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

MUDr. Jiří Kudláček

Praktický lékař pro dospělé 
Zdravotní sestra Věra Ďopanová

Tel.: 583 236 185
Po 8:00 – 13:00
Út 11:30 – 16:00
St 8:00 – 13:00
Čt 8:00 – 13:00
8:00 – 13:00

odběry: St, Pá 7:30 – 9:00

 

MUDr. Jiří Prachař

Praktický lékař pro dospělé 
Zdravotní sestra Blanka Banková


IČZ 936 460 00, IČO 01087754 
Tel. 583 236 339 
www.ordinaceprachar.cz

Po 7:30 – 12:30 *
Út 12:00 – 18:00 *
St 7:30 – 12:30 *
Čt 7:30 – 12:30 *
7:30 – 12:30 *

 

MUDr. Eva Banková

praktický zubní lékař

MUDr. Kateřina Jílovcová

praktický zubní lékař 
zdravotní sestra Marie Böserová

583 236 267
Po 7:30 – 16:00
Út 7:30 – 14:30
St 11:00 – 20:00
Čt 7:30 – 13:00
7:30 – 14:30

 

MUDr. Emilie Spáčilová

Praktický lékař pro děti a dorost 
Zdravotní sestra Eva Kristková

Tel. 721 158 368
Po 8:00 – 11:00, 11:00 – 13:00 pro zvané
Út 8:00 – 10:00, 11:00 – 13:00 pro zvané
St 14:00 – 17:00, 13:00 – 14:00 a 17:00 - 18:00 pro zvané
Čt 8:00 – 11:00, 11:00 – 12:00 poradna
8:00 – 11:00, 11:00 – 13:00 pro zvané

 

MUDr. Bohuslav Přibyl

praktický zubní lékař 
zdravotní sestra Pavla Lasovská 
zdravotní sestra Marie Klimešová

583 286 821
Po 7:30 – 12:30, 13:00 – 15:00
Út 7:00 – 12:30, 13:00 – 16:00
St 7:00 – 12:30, 13:00 – 14:00
Čt 8:30 – 12:30, 13:00 – 17:00
7:00 – 12:00

 


 

Lékárna "U SPASITELE"

Mgr. Vařeková Ivana

u.spasitele@worldonline.cz
Tel. 583 236 224
Po 8:00 – 13:00, 13:45 – 16:30
Út 8:00 – 13:00, 13:45 – 16:00
St 8:00 – 13:00, 13:45 – 16:30
Čt 8:00 – 13:00, 13:45 – 16:30
8:00 – 13:00, 13:45 – 16:00

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist
BlueBoard.cz