Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Ohlášky

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOSTÍ BOHDÍKOV, RAŠKOV
A RUDA NAD MORAVOU

den

liturgická oslava

mše svatá

úmysl

29.11 Ne

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

Bohdíkov 7.30

za † Věru Hladilovou

Ruda 9.00

za † rodiče Kylarovy, Pospíšilovy, syna Jarka a duše v očistci

Raškov 10.45

za farníky

30.11 Po

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Ruda 6.30

za † Janu Hajtmarovou a manžela Václava

1.12 Út

 

 

 

2.12 St

 

Hrabenov 17.00

 

3.12 Čt

Památka sv. Františka Xaverského, kněze

Komňátka 16.00

 

4.12 Pá

 

Ruda 18.00

 

5.12 So

 

Olšany 17.00

za † manžela a oboje rodiče

Bušín 18.15

za † Marii Kargerovou a živé rodiny

6.12 Ne

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

Bohdíkov 7.30

za † Antonína a Marii Divišovy a ostatní † příbuzné

Ruda 9.00

za † rodinu Novotných, prarodiče, dvě tety a živou rodinu

Raškov 10.45

za † Františka a Anežku Václavkovy, rodinu Nimmrichterovu a duše v očistci

Od 23. listopadu je dovolená účast na bohoslužbě do 20 účastníků. V předsíni v kostele v Rudě je seznam, na který se lze zapsat. Přednost mají ti, kteří žádali o odsloužení mše svaté na jejich úmysl.

V pondělí bude mše svatá v 6.30 – roráty. Kvůli omezenému počtu účastníků, je možné se využít internetovou verzi na adrese: roraty.online.

Ve čtvrtek je adorace ve 20 hod. v kostele.

Tento pátek je první pátek v měsíci. Zpovídat se bude od 16.30 do mše svaté. Bude probíhat i návštěva nemocných.

 

V Rudě kostel v předsíní bude otevřen. Je možnost individuální duchovní péče.

 

Každý den se modleme doma ve 20 hod. růženec za zastavení pandemie. Naši biskupové nás vyzvali, abychom k modlitbě na tento úmysl přidali půst tři první středy v prosinci (2., 9. a 16. 12.), doporučena je i almužna.

 

Na stránkách farnosti a facebooku je od otce Michala snaha dát každý den krátké zamyšlení k biblickým textům čteným v liturgii daného dne.

 

Letos mimořádně můžeme po celý listopad získávat odpustky za zemřelé.


 

 

Modlitba národů proti pandemii:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech

Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!


 

Příležitost ke svátosti smíření je:

  • ve všední dní půl hodiny přede mší svatou,
  • v sobotu a neděli cca 15 minut přede mší svatou,
  • v první pátek v měsíci od 16.30 do 18 hod.,
  • anebo po domluvě v sakristii, na faře nebo po telefonu.

 

 

Farnost Ruda nad Moravou

duchovní správce: P. Michal Krajewski tel. 733 755 848

e-mail: farudanm@ado.cz

 


 

ROZVRH HODIN NÁBOŽENSTVÍ

pro školní rok 2020/2021

ZŠ Ruda nad Moravou:

úterý

3. třída 13:00 – 13:45

středa

6. třída 14:00 14:45

čtvrtek

1. a 2. třída 12:10 – 12:55

4. a 5. třída 13:00 – 13:45

7. až 9. třída 14:00 – 14:45

ZŠ BOHDÍKOV

pátek 14:00 – 14:45

ZŠ Hrabenov:

středa 13:00 – 13:45

ZŠ Bušín a Olšany:

pátek 13:00 – 13:45

 

 

Pro děti, které z různých důvodů nemohou navštěvovat výuku

ve škole, bude náboženství jednou za měsíc

vždy 2. sobotu v měsíci na faře

První setkání bude v sobotu 12. září od 9 do 10 hodin

 

 

TOPlist
BlueBoard.cz