Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Chrámový sbor+Schola+Ovečky

 

Schóla mládeže.

Setkání nepravidelně,podle potřeby.
--------------------------------------------------------------------------

 *

Ovečky (sbor pro nejmenší).


Setkání v neděli po mši svaté.

Víra dětem.
*
Chrámový sbor.                                     
    
                                                   *

REPERTOÁR CHRÁMOVÉHO SBORU RUDA NAD MORAVOU

 

 

PŮST

Anonym- Pohleď, pohleď, ejhle Boží Beránek

           Pro tvá utrpení Pane

           Smiřte se s Bohem

           Nenazývám vás více služebníky

           Kdo má větší lásku

           Adoramus te, Domine – kříž

           Zůstaňte zde

           Kristus příklad pokory

           Stála Matka

           Křížová cesta

Bach, J. S.- Dej Pane znát tvé duše stesk

                Mocný kříž tvůj Jezu milý

Božan, J. J.-Katané nemilostiví

                Pláč Krista Pána na kříži

                Ortel vyšel

Brandburg, W. B.- Je noc…

Douša, K. - Výtky Spasitelovy

Föerster -  Svatý Bože

Štejer, B.- Ukřižovaný Kriste

Praetorius, M.- Ó, Beránku, jenž snímáš hřích

Gesius, B. - Ó, země hle tvá spása

Archangelskij, A.- Hospodine, slyš modlitbu mou

Dedecius-Pohleď na Golgotu

Třanovský, J. V. - Nevinnosti milá

Korejs, B. - Má duše se nespouštěj

Picka, J.- Hosana, Synu Davidovu

Žák-Smilování, smilování

VELIKONOCE

Anonym - Veni sancte spiritus

Boullay, G.  - Alleluja
Stecker, J.- Regina coeli

Hasler, H. L.-  Bůh všemohoucí

Vulpius, M.- Zaznívej Bohu chvály hlas

Praetorius, M. - Třetího dne vstal Stvořitel

Lovry, R.- Ve sklaním hrobě spal

Michna, A.-Vstal dnes náš milý Spasitel

              Ó, převeselá novina

              Plesej všecko stvoření

Otčenášek, J.-  Když pominula sobota

                   Anděl Páně sestoupil z nebe

                  Veni sancte Spiritus

Degen, J.-Velikonoční oběti

             Raduj se Panno přečistá

Musil, J.-Raduj se nebes Královno

Laštůvka, J.-Velikonoční mše

Horník, O. - Regina coeli

Jiřím, F. - Velikonoční píseň

Holan Rovenský - Stála Matka plesající

                     Vstal zmrtvých Ježíš Spasitel

Lotti, A.- Regina coeli

Gluck, CH.W.- Větérku od trůnu Páně

Händel, G. F.-Buď tobě sláva

                 Mesiáš – Alleluja

 ADVENT, VÁNOCE

Anonym - Blízko je Pán

            Koleda moravičanská

Linek, J. I.- Den přeslavný (tříkrálová)

Vojáček, J.-My tři králové

Campanus Vodňanský-Rorando coeli

Gontrášek - Buď Bohu chvála, čest

Jistebnický kancionál-Tvůrci svému děkujíc

Mach, S.- Rosu dejte nebesa

Michna, A.- Ježíška přivítejme

               Sličné pacholátko

               Vítej nám Bože vtělený

               Chtíc aby spal

Milčínský, F.-Pastorela

Štejerův kancionál- Všichni věrní křesťané

                       Nám růže rozvila se

                       K tvým jeslím Pane přicházím

Hatoň, J.- Píseň k požehnání

Šimíček, F.- Jezulátko krásné

Herman,- Dnes chvalme Boha s radostí

Chmelíček, J. - Na nebesích světla zlatá

Praetorius, M.-Nám narodil se Spasitel

Schöter,- Zpívejme všichni sláva

Šamotulský kan.- Těš se dcero siónská

Koleda Wśrod noćnej tiszy

Holan Rovenský-Král mocný nebe i země

Korejs, K.- Pane všemohoucí

Konfršt, E.- Vzhůru vstaňte bratři

Ryba, J. J.-Česká mše vánoční

               Česká mše půlnoční

Němec, L. -Vánoční mše jubilejní

              Vánoční mše pastýřská

              Druhá vánoční mše

Šimíček, F.- Česká vánoční mše koledová

Marhula, E. - ánoční mše

Mácha, L.-Vánoční mše

Hlína, Š.-Vánoční mše

Mach, S.-Česká vánoční mše

 EUCHARISTIE

Gounod, Ch.-                                                  Ave verum corpus

Anonym-                                                          Ty Ježíši jsi přítomen

                                                                                 Co tobě dám

                                                                                 Syrský hymnus

                                                                                 Před tebou temno ztrácí sílu svou

Eben, P.-                                                            Oči všech se upírají

Hrazdíra, C. M. -                                          Chvalte ústa

Stecker, F.-                                                      Ó, salutaris hostia

                                                                                 Laudate Dominum omnes gentes

Karlsperkův kancionál-                       Vítej duše věřící

Kamenič, A.-                                                  Chvalte ústa

Mozart, W. A.-                                              Ave verum corpus

Jistebnický kancionál-                         Předobrý můj Ježíši

Pololáník, Z.                                                    Eucharistický sbor

 

MARIÁNSKÉ
 
Anonym-                                                         Zdráva buď Maria, Královno ráje

                                                                                Maryjo, krolowo Polski

Křička, J.-                                                       Píseň na slova sv. Bernarda

Arcadelt, J.-                                                  Ave Maria

Anonym-                                                        Litanie k Panně Marii

                                                                               Salve, Maria vládkyně

                                                                               Královno mocná

Victoria, T. L.-                                            Ave Maria

Praetorius, M.-                                          Maria, Matko Ježíše

Štejerův kancionál-                              Ó, přeslavná paní světa

Božanův kancionál -                            Matičko Boží

                                                                              Zdrávas Maria

Bříza, J.-                                                         Maria tvé jméno

Ženevský kancionál-                           Zdráva buď, ó Maria

Michna, A.-                                                  Maria dnes se Synem svým ( 2. 2.)

 

DALŠÍ NOTY K RŮZNÝM PŘÍLEŽITOSTEM

 

Kreuzer, C,-                                                Dnes nastal Páně den

Kment, V.-                                                 Jubilate Deo (Ples a jásot)

Mozart W. A.-                                          Jubilate Deo

Anonym-                                                   Píseň ke cti svatého Vavřince

                                                                           Svatovavřinecká

                                                                            Na skále věků

                                                                            Vzdáváme ti díky

                                                                             Litanie ke svaté Zdislavě

                                                                             Vzdejte chválu

                                                                              Blažený dům

                                                                               Novou píseň zpívejme

                                                                              Ubi caritas

                                                                               Otče náš

                                                                              Bůh je láska (Newman)

                                                                              Dona nobis pacem

                                                                               Kristus vítězí

Korejs, B.-                                                      Zpěv při příchodu biskupa

                                                                               Pane všemohoucí (Sv. Trojice)

                                                                               Ke sv. Václavu

Palmer, H. R.-                                               Kdo jsou ti oděni v bílý šat

Emerson, . O.-                                                Ó, lide Boží

Rohův kancionál-                                       Svaté Boží oslavujme

Bříza, K.-                                                             Žalm 23

                                                                                   Žalm 117

                                                                                   Zazářil nám posvěcený den

                                                                                  Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj

Caldra, A.-                                                        Blahopřání

                                                                                  Ať den hlásá dni

Trumpus, F. J. -                                             Ke svěcení zvonů

Svoboda, B.-                                                     Zvoňte zvony na vše strany

Škráček, J.-                                                       Hymnus o Zdislavě

Pražský kancionál -                                    Pane Bože budiž chvála

Foerster, J. B.-                                                 Zdislavo tvé světlo jasné

Šamotulský kancionál -                          Pane, v tebe doufá církev

Bach, J, S.-                                                          Můj Pán po všechen čas

Matějů, P. -                                                         Ecce sacerdos magnus

Lécot, J. P.-                                                        Hymna Velkého jubilea

                                                                                   Ráchel Adonai, moje skála

                                                                                   Bože můj

Strecker, F.-                                                      Laudate pueri Dominum

Mason, J. Ó,-                                                     Pane, který všechen lid

Händel, G. F.-                                                  Canticorum iubilo

Eben, P. -                                                             Nic ať tě nezmate

J. S. Bach -                                                         Pán Ježíš je láskou tvojí ( primice T. Kristka)

Diederchisen H. A.-                                    Žehnej nám

Hub, J.-                                                                Tebe Boha chválíme

Eischler -                                                             Ty mocný, silný, veliký

                                                                                    Bruxtehude Cantate Domino

Němec, L.-                                                          Srdce Ježíše září láskou

 

 

TOPlist
BlueBoard.cz