Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Ministranti

                           

 

Videa pro ministranty

*

                            http://ministrantirudanadm.pageride.cz/neco-o-nas/           

*

Ministrovat, znamená sloužit Pánu Ježíši a farnímu společenství při bohoslužbách.

 

Modlitba za ministranty

Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme v naší olomoucké arcidiecézi ministranty, kteří jsou ochotní ti svobodně a dobrovolně sloužit. Prosíme tě, dej jim na přímluvu jejich společného patrona svatého Václava věrnost a vytrvalost ve službě, ke které jsi je povolal. Ať nejsou jen ministranty u tvého oltáře, ale ať jsou ministranty i mimo kostel, ať podle jejich chování ostatní poznají, že jsou tvými služebníky. A bude-li to Tvá vůle, ať nepřeslechnou Tvé volání ke kněžské službě: dej, ať Tvou výzvu velkodušně přijmou a stanou se novými hlasateli Tvého evangelia. Amen.

*

 

Akce pro ministranty olomoucké arcidiecéze 2015

 

*

Web pro ministranty

Můj Král

 
 

 

 

 

 

Denní modlitební minimum věřícího křesťana

Ranní modlitba ( vlastními slovy )

Anděl Páně

Modlitba před každým jídlem

Večerní modlitba ( vlastními slovy )

Korunka k Božímu milosrdenství Pán Ježíš nás žádá skrze sestru Faustýnu k denní modlitbě korunky k Božímu milosrdenství ideální je v 15:00h

Růženec Panny Marie ( alespoň jeden ) Panna Maria žádá na různých místech zjevení, abychom se modlili všechny tajemství růžence každý den a rozjímali o nich

Zasvěcení P. Marii na přání P.Marie se máme denně zasvěcovat jejímu Neposkvrněnému Srdci

Svatý Michaeli

Andělé Boží

Modlitba za svatého otce ( cokoliv )

Modlitba k záchraně lidstva ( k Matce všech národů )

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Modlitby k Matce ustavičné pomoci - Zásvětná modlitba

 

Novéna k Panně Marii ustavičné pomoci ( zde samotná novéna )

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist
BlueBoard.cz